sobota, 13 stycznia 2018

Zmiana formy opodatkowania

Podatki dochodowe bezpośrednio wpływają na wynik finansowy firmy. Racjonalne decyzje, mające wpływ na zmniejszenie obciążeń podatkowych są elementem zgodnej z prawem optymalizacji podatkowej. W wielu przypadkach tą racjonalną decyzją może okazać się zmiana formy opodatkowania.

Wybór formy opodatkowania to jedna z pierwszych decyzji, jakie podejmuje przedsiębiorca. Podczas rejestracji firmy w CEIDG przedsiębiorca określa sposób rozliczania podatku dochodowego, rodzaj i miejsce przechowywania dokumentacji. Jest to o tyle trudne, że każda nowa działalność to wiele niewiadomych, a zarządzanie przyszłymi zdarzeniami jest wyjątkowo trudne. Trudno jednak też nie zwrócić uwagi na fakt, że wielu przyszłych rekinów biznesu pierwsze decyzje podejmuje impulsywnie.

Rejestrując działalność w CEIDG przedsiębiorca może wybrać jedną z czterech form opodatkowania:
1). kartę podatkową,
2). zryczałtowany podatek dochodowy,
3). podatek dochodowy według stawki progresywnej,
4). podatek dochodowy liniowy.
Wskazanej przy rejestracji formy opodatkowania przedsiębiorca nie zmieni w trakcie roku. Wyjątkiem jest przymusowa zmiana formy opodatkowania.

Przymusowa zmiana formy opodatkowania związana jest rodzajem prowadzonej działalności. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy wybrali kartę podatkową lub ryczałt mimo tego, że świadczone usługi wykluczają ten rodzaj rozliczeń z fiskusem. W takim przypadku przedsiębiorca jest zobowiązany założyć Księgę Przychodów i Rozchodów i rozliczać podatek dochodowy według stawki progresywnej. W danym roku nie może rozliczać się 19%-wym podatkiem liniowym dla przedsiębiorców.

Przedsiębiorca dopiero od następnego roku może zmienić formę opodatkowania na korzystniejszą dla swojej firmy. Warunkiem jest złożenie do Urzędu Skarbowego pisemnego oświadczenia o zmianie formy opodatkowania do 20 stycznia* lub zrobić zmianę we wpisie CEIDG.

Przymusowa zmiana formy opodatkowania w 2018 roku dotknęła przedsiębiorców rozliczających się w formie ryczałtu, którzy w roku 2017 przekroczyli obrót 250.000 euro. Jeżeli nie złożą oświadczenia o wyborze formy opodatkowania, będą zobowiązani rozliczać się według stawki progresywnej.

W roku 2018 termin upływa 22 stycznia. Przekroczenie terminu skutkuje brakiem możliwości zmiany formy opodatkowania.

poniedziałek, 8 stycznia 2018

Jeden przelew do ZUS - zalety i wady

Przymusowy system ubezpieczeń społecznych,  jako element państwa opiekuńczego wprowadził Otto von Bismarck w 1880 roku w Niemczech. Był to system idealny na tamte czasy - na ośmiu pracujących przypadał jeden emeryt. Oparty na tamtym systemie ZUS nie potrafi sprostać nowym wyzwaniom. Można śmiało stwierdzić, że system informatyczny wprowadzony w 1999 roku, dopiero po 10-ciu latach zaczął przyzwoicie działać. Jednak mimo obowiązku składania deklaracji rozliczeniowych, przedsiębiorcy nadal są zobowiązani składać dodatkowe "druki okolicznościowe".

W roku 2018 wprowadzono zmianę dotyczącą sposobu przekazywania comiesięcznych składek. Każdemu przedsiębiorcy nadano indywidualny numer rachunku składkowego (NRS), na który od stycznia należy przelewać należne kwoty. Przedsiębiorca zamiast 3 (czasami 4) przelewów będzie robił tylko jeden. O nadanym numerze rachunku przedsiębiorca był powiadomiony listownie. Jednoczenie, dla przedsiębiorców którzy nie otrzymali informacji listownie uruchomiono wyszukiwarkę NRS. 

Na stronie https://www.eskladka.pl wystarczy podać NIP i drugi identyfikator (PESEL lub REGON), dobrze rozwiązać równanie matematyczne, a następnie wybrać "sprawdź". Numer zostanie wygenerowany.  NRS to kombinacja 26 cyfr, w tym ostatnie dziesięć to NIP przedsiębiorcy.

Obecnie wpłacając składkę, w pierwszej kolejności pokrywane są najstarsze zobowiązania wraz z odsetkami.  Tak więc nawet niewielka niedopłata wiąże się z ustaniem dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Utrata prawa do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego oznacza, że przedsiębiorca nie otrzyma zasiłku chorobowego z ZUS i jest zobowiązany płacić pełną składkę. 

Po uregulowaniu zaległości przedsiębiorca może wystąpić z "wnioskiem o przywrócenie terminu do zapłaty składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe". Obecnie większość wniosków rozpatrywanych jest pozytywnie. 

Natomiast w przypadku dużego zadłużenia warto wystąpić z wnioskiem o rozłożenie zaległości na raty.niedziela, 7 stycznia 2018

Opłaty i podatki za reklamówki jednorazowe

Podatki i opłaty oprócz funkcji fiskalnej mogą kreować zachowania przedsiębiorców i konsumentów. Wprowadzenie opłat za reklamówki jednorazowe ma zmniejszyć ich zużycie i wymusić korzystanie z toreb materiałowych, wielorazowego użytku.

Z dniem 01.01.2018 roku wprowadzono opłatę recyklingową w wysokości 20gr. Opłata ta dotyczy toreb foliowych o grubości od 15 do 49 mikronów. Jedynie torebki "zrywki" służące do pakowania warzyw, owoców i pieczywa w dalszym ciągu są wolne od opłat. 

Opłata recyklingowa w wysokości 0.20 zł za każdą sprzedaną torbę jest 1 z 3 elementów obciążeń fiskalnych. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów torbę trzeba rozliczyć jak towar handlowy. Tym samym należy wykazać ją na kasie fiskalnej z VAT-em 23%,  a wartość netto uwzględnić w przychodach do rozliczenia podatku dochodowego. 

Opłata recyklingowa jest przychodem budżetu państwa. Przedsiębiorca będzie zobowiązany do 15 marca roku następnego na rachunek Ministerstwa Środowiska (jeszcze nie utworzony) przekazać opłatę za sprzedane torebki. Po przekazaniu opłaty będzie można ją zaliczyć w koszty uzyskania przychodów. Miejmy nadzieję, że ryczałtowiec będzie mógł pomniejszyć swoje przychody.

Torba za 20gr budzi emocje. Część z nas jest oburzona, że to kolejny podatek, który nie wiadomo na co będzie przeznaczony. Być może fiskus nie uzyska planowanych wpływów, ale to może być jedna z lepszych informacji. Bez względu na pobudki, zaczynamy do sklepów chodzić ze swoimi materiałowymi torbami - czyli cel został osiągnięty.


czwartek, 4 stycznia 2018

Przedsiębiorca mówi "sprawdzam"

Konstytucja Biznesu ma między innymi ograniczyć ryzyko prowadzenia 
firmy związane z bezprawnym działaniem aparatu skarbowego. Ten długo oczekiwany zbiór przepisów może nie spełnia wszystkich oczekiwań, jednak wprowadza zasady:                                                         
1).  domniemania uczciwości przedsiębiorcy,
2).  przyjazną interpretację przepisów.
Przyjazna interpretacja przepisów gwarantuje korzystne rozstrzygnięcie dla przedsiębiorcy w przypadku niejasnych przepisów. 

Przedsiębiorcy od lat skarżą się na częste zmiany w ustawach podatkowych. Zła jakość przepisów zmieniających dawała urzędnikom skarbowym możliwość dowolnego interpretowania ustaw, a tym samym nadużyć, za które prawie zawsze płacił przedsiębiorca. 

Oczywiście nie można nie zauważyć pozytywnych zmian. Uszczelnienie systemu podatkowego, ulga na działalność badawczo-rozwojową czy podniesienie limitu stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców, to tylko niektóre z nich, ale....

Z dniem 01.01.2013 roku wprowadzono ograniczenie w korzystaniu z 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców i artystów, którzy swoje usługi wykonywali w ramach zawieranych umów o dzieło. Limit ten wynosił 42.764 zł i obowiązywał do 31.12.2017 roku. Oznaczało to, że twórca po uzyskaniu przychodów powyżej 85.528 zł, nie miał prawa do odliczenia żadnych kosztów. 

Z dniem 01.01.2018 roku limit został podniesiony do 85.528 zł, jednak wprowadzono listę twórców, którzy mogą z tego skorzystać. Ta lista deprecjonuje wiele zawodów. Nie znaleźli się na niej projektanci mody, graficy komputerowi, pracownicy IT. Znajduje się na niej architekt, nie ma projektanta budowlanego, jest publicysta, nie ma copywritera. Wskazuje to, że lista zawodów wybranych z jednej strony  jest ułożona przypadkowo, z drugiej nasuwa wiele wątpliwości.  

Niestety ta zmiana wprowadziła element niepewności co do sposobu rozliczeń osób zatrudnianych na podstawie umowy o dzieło. I niestety mimo wielu głosów krytyki, nikt z Ministerstwa Finansów nie pokusił się o doprecyzowanie zmiany. Miejmy nadzieję, że w razie wątpliwości zadziała "przyjazna interpretacja przepisów".

Zmiana formy opodatkowania

Podatki dochodowe bezpośrednio wpływają na wynik finansowy firmy. Racjonalne decyzje, mające wpływ na zmniejszenie obciążeń podatkowych są...